Akran Makale Atıf Etkisi: Türkiye Adresli Bilgibilim Makaleleri Üzerine Bir Deneme

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2023.726

Anahtar Kelimeler:

Akran makale atıf etkisi, araştırma değerlendirme, bilgibilim makaleleri, bibliyometri, araştırma verimliliği, ölçevler

Özet

Bu çalışmada Türkiye’nin bilgibilime yaptığı katkılar incelenmekte, Türkiye adresli bilgibilim makalelerinin atıflar açısından literatürde kabul görme durumu değerlendirilmektedir. Bir başka ifadeyle Türkiye’nin bilgibilim literatürüne yaptığı niceliksel katkı akran çalışmaları dikkate alınarak atıflar üzerinden karşılaştırılmaktadır. Araştırmada kullanılan temel veri seti Web of Science aracılığıyla elde edilmiştir ve Türkiye adresli 600 bilgibilim makalesini kapsamaktadır. Araştırmanın bulguları Türkiye adresli bilgibilim makalelerinin çok farklı disiplinlerdeki araştırmacılar tarafından üretildiğini göstermektedir. Yapılan çalışma, söz konusu veriler üzerinden bir ölçev denemesi şeklinde nitelendirilebilir. Eleştiriye açık birçok yönü olmasına rağmen, önerilen ölçev, her disiplinin kendi etkinliğini ve kendi alanındaki konumunu, emsallerine kıyasla aldığı atıf sayısına dayanarak ölçmesine olanak tanır. Kavramsal arka planı daha önce tamamlanan bir lisansüstü teze dayanan araştırma kapsamında “akran makale” bir derginin aynı sayısında yayımlanmış makaleleri tanımlarken, “akran makale atıf etkisi” bir makalenin akranlarına göre elde ettiği atıf sayısına bağlı olarak hangi kategoride olduğunu nitelemektedir. Günümüzde ve özellikle Türkiye’de hızlı geliştiği görülen ancak sağlıklı gelişmediği düşünülen araştırma değerlendirme literatürü bağlamında konuya yönelik farklı bakış açısı getirmek ve yapılacak tartışmalara katkı sağlamak araştırmanın hedefleri arasında yer almaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2023-12-21

Nasıl Atıf Yapılır

Köksal, M. S., & Al, U. (2023). Akran Makale Atıf Etkisi: Türkiye Adresli Bilgibilim Makaleleri Üzerine Bir Deneme. Bilgi Dünyası, 24(2), 140-164. https://doi.org/10.15612/BD.2023.726

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler