İçerik Tabanlı Görüntü Erişim Sistemleri

Yazarlar

  • İrem Soydal Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  • Umut Al Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  • Umut Sezen Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2005.433

Anahtar Kelimeler:

İçerik tabanlı görüntü erişim, Görüntü erişimi, Görsel bilgi erişim

Özet

Gün geçtikçe sayısal görüntü koleksiyonlarının sayısı hızla artmakta ve kullanıcıların aradıkları sayısal nesnelere erişim güçleşmektedir. Gerek bireyler gerekse kurumlar, görüntü arşivlerini yaratırlarken erişimde ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar. Görsel bilgi, kelimelerle tanımlanamayan fakat sezgisel olarak algılanabilen bir yapıya sahiptir. Bu yapı, metin tabanlı bilgiden fazlasını talep etmemize neden olmakta ve içeriği değerli kılmaktadır. Aynı yapı bu tip bilgiyi, tanımlanması, depolanması ve dolayısıyla erişilmesi güç hale getirmektedir. Konuyla ilgili olarak özellikle 90’lı yıllarda artan çalışmalar, görsel bilgiye erişim konusunda belli bir noktaya ulaşılmasını sağlamıştır. Yapılan çalışmalarda kesin çözümler üretilememiş olsa da, önemli bir aşama kaydedildiği açıktır. Bu çalışmada, görüntü erişim sistemleri ile ilgili genel bilgiler verilmekte, içerik tabanlı görüntü erişimi, içerik tabanlı görüntü erişim sistemleri ve söz konusu sistemlerin özellikleri gibi konular ele alınmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2005-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Soydal, İrem, Al, U., & Sezen, U. (2005). İçerik Tabanlı Görüntü Erişim Sistemleri. Bilgi Dünyası, 6(2), 155-170. https://doi.org/10.15612/BD.2005.433

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 > >>