Türkiye’nin Göreli Atıf Etkisi Üzerine Bilimetrik Bir Çalışma

Yazarlar

  • Umut Al Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2009.277

Anahtar Kelimeler:

Göreli atıf etkisi, Bilimetri, Bibliyometri, Türkiye adresli yayınlar

Özet

Türkiye’nin atıf dizinlerine yaptığı katkı her geçen yıl artış göstermektedir. Özellikle Türkiye adresli dergilerin bir kısmının atıf dizinleri kapsamına alınması, bu artışı daha da belirgin kılmıştır. Bu artışta, kâr amaçlı bir yapı olduğu herkesçe bilinen atıf dizinlerinin sahibi ticari kurumun almış olduğu genişleme kararının önemli rolü bulunmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin göreli atıf etkisi açısından bir değerlendirmesi yapılmakta, ülkeler ve alanlar bazında çeşitli karşılaştırmalara yer verilmektedir. Çalışmanın verileri Essential Science Indicators adlı kaynaktan elde edilmiştir. Araştırmamız, Türkiye’nin göreli atıf etkisi yüksek ve düşük alanlarını belirlemeyi, zaman içinde Türkiye’nin farklı alanlardaki göreli atıf etkisinin değişip değişmediğini ve farklı ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’nin göreli atıf etkisi bakımından konumunu ortaya koymaya çalışmaktadır. Bulgular, Türkiye’nin göreli atıf etkisi en yüksek alanının mühendislik, en düşük alanının ise bitki ve hayvan bilimleri olduğunu göstermektedir. Öte yandan Türkiye’nin göreli atıf etkisi yüksek alanları ile düşük alanları arasında zaman içinde önemli bir değişim olduğu gözlenmemiştir. Amerika Birleşik Devletleri hemen her alanda bilim dünyasındaki tartışılmaz egemen konumunu sürdürmektedir. Türkiye ise henüz İngiltere, Almanya, Kanada, Fransa gibi ülkelerle yarışabilecek düzeye ulaşamamıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2009-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Al, U. (2009). Türkiye’nin Göreli Atıf Etkisi Üzerine Bilimetrik Bir Çalışma. Bilgi Dünyası, 10(2), 231-244. https://doi.org/10.15612/BD.2009.277

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 > >>