İran ve Türkiye’nin Dünya Bilgibilim Literatürüne Katkıları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Yazarlar

  • Umut Al Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  • Mehdi Afzali Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2006.373

Anahtar Kelimeler:

Bibliyometri, Bilgi Bilim dergileri, Ulusal üretkenlik-İran, Ulusal üretkenlik-Türkiye

Özet

Bu makalede İran ve Türkiye’nin dünya bilgibilim literatürüne katkıları araştırılmaktadır. Bu amaçla, çalışmamızda Social Sciences Citation Index (SSCI) kapsamında yer alan dergilerde yayımlanmış İran ve Türkiye adresli yayınlar incelenmektedir. İki ülkenin bilgibilim dergilerinde toplam 140 yayını bulunmaktadır. Söz konusu yayınların 85’i Türkiye’ye, 55’i ise İran’a aittir. Periyodik olarak bakıldığında, İran adresli yayınların zaman içinde artış ve azalışlar gösterdiği, buna karşılık Türkiye adresli yayınların sayısının her geçen yıl arttığı görülmektedir. İranlı araştırmacıların en çok yayın yaptığı bil­gibilim dergisi International Information & Library Review iken, Türkiye adresli yayınlar en sık Scientometrics adlı dergide yer almıştır. Türkiye adresli yayınların İran adresli yayınlara oranla daha sık bir şekilde birden çok yazarın katkısı ile oluştuğu görülmektedir. İran adresli yayınların yazarlarının çoğunluk­la kütüphanecilik kökenli olduğu gözlenirken, Türkiye adresli yayınların yazarları arasında istatistik, endüstri mühendisliği ve fizik gibi farklı alanlardaki araştırmacıların bulunduğu görülmektedir. Üretilen yayın sayısının ülkelerin potansiyelini tam olarak yansıtmadığı düşünülmektedir. Bu bağlamda, İran ve Türkiye’nin gelecekte yapacakları araştırmalar ile bilgibilim dünyasında daha etkin bir konumda olması gerekmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2006-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Al, U., & Afzali, M. (2006). İran ve Türkiye’nin Dünya Bilgibilim Literatürüne Katkıları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Bilgi Dünyası, 7(2), 181-201. https://doi.org/10.15612/BD.2006.373

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 > >>