Okul Kütüphanecilerinin Görüşlerine Göre Okul Kültürü Değerlendirmesi

Yazarlar

  • H. İnci Önal Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  • Selda Ekici ODTÜ Kütüphanesi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2012.172

Anahtar Kelimeler:

Okul kültürü, Örgüt kültürü, Okul kütüphaneleri, Okul kütüphanecileri

Özet

Bu çalışma ile okul kütüphanelerinde görev yapan kütüphanecilerin görüşleri alınarak okul kültürünün belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırma örneklemini Türkiye’deki özel okul kütüphanelerinde çalışan ve Okul Kütüphanecileri Derneği’ne üye olan kütüphaneciler oluşturmaktadır. Hazırlanan anket ve ölçek, Okul Kütüphanecileri Derneği aracılığı ile üyelerine gönderilmiş, 15 farklı okuldan toplam 21 kütüphaneciden yanıt alınmıştır. Elde edilen bulgulardan, araştırma kapsamına giren okulların genel olarak “güçlü fakat geliştirilmesi gereken” kültür özelliklerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Okul kütüphanelerinde çalışan kütüphanecilerin görüşlerine göre, okulların en güçlü olduğu kültür boyutu “etkili iletişim”, en zayıf olduğu kültür boyutu ise “demokratik yönetim ve katılım” dır. “Motivasyon” boyutunda vasat ve zayıf kültür özellikleri sergileyen okulların çokluğu dikkat çekicidir, fakat olumsuzluklara rağmen “örgütsel bağlılık” boyutunda güçlü özellikler sergilendiği tespit edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2012-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Önal, H. İnci, & Ekici, S. (2012). Okul Kütüphanecilerinin Görüşlerine Göre Okul Kültürü Değerlendirmesi. Bilgi Dünyası, 13(1), 138-164. https://doi.org/10.15612/BD.2012.172

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler