Vatandaşlık Okuryazarlığı Çerçevesinde E-Belediye Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • H. İnci Önal Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  • Erdinç Alaca Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2017.581

Anahtar Kelimeler:

Vatandaşlık okuryazarlığı, bilgi yönetimi, e-belediye hizmetleri, e-devlet, e-vatandaşlık

Özet

Bu çalışma, vatandaşlık okuryazarlığı kapsamında Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin sunduğu e-belediye bilgi hizmetlerinin ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında, büyükşehir belediyelerinin seçilmesinde nüfus ve nüfusa bağlı olarak hedef kitleyi oluşturan bireylerin ihtiyaç ve beklentilerindeki çeşitlilik etkili olmuştur. Büyükşehir belediyelerinin ne tür e-belediye hizmetleri sundukları, hangi başlıkları kullandıkları, ne gibi farklı hizmetlerin sunulduğu ve hizmetleri tanımlayıcı bilgiler içerik analizi yapılarak incelenmiştir. Çeşitli nedenlerle web sitesine erişilemeyen veya web sitesinde “e-belediye” bağlantısı bulunmayan dokuz büyükşehir belediyesi, çalışmaya dâhil edilmemiştir. Evren, 21 büyükşehir belediyesinden oluşmaktadır. Çalışma kapsamında, “büyükşehir belediyelerinin e-belediye uygulamaları nelerdir? Büyükşehir belediyelerine ait web sitelerinde bilgi yönetimi nasıl gerçekleşmektedir? Verilen e-belediye hizmetleri vatandaşlık okuryazarlığı kapsamında kullanılabilir mi?” gibi sorulara yanıtlar aranmıştır. E-belediye bilgi hizmetleri açısından algı ve yaklaşım farklılıkları olduğu, buna bağlı olarak e-belediye bilgi hizmetlerinde benzerlik ve farklılıkların saptandığı, nitel verilerle ortaya konulmuştur. Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin sunduğu e-belediye hizmetleri, bireylerin hakları, yükümlülükleri ve vatandaşlık okuryazarlığıyla bağlantılı bulunmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2017-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Önal, H. İnci, & Alaca, E. (2017). Vatandaşlık Okuryazarlığı Çerçevesinde E-Belediye Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 18(1), 93-124. https://doi.org/10.15612/BD.2017.581

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri