Türkiye’de Basımcılık ve Yayıncılık Bilgi Hizmetlerine Etkisi: Tarihsel Araştırma

Yazarlar

  • H. İnci Önal Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi-Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2006.392

Anahtar Kelimeler:

Basımcılık-Tarihçe, Yayıncılık çalışmaları-Türkiye, Türk Harf Devrimi, Kütüphanecilik-Türkiye, Toplumsal gelişme-Türkiye

Özet

Bu çalışma, 1729’dan 1928’e ve sonunda 21. yüzyıla değin toplumsal yapıda kütüphane hizmetlerinin gelişimini vurgulayarak Türkiye’nin basım ve yayıncılık tarihini araştırmaktadır. Arap alfabesinden Latin alfabesine değişim (1 Kasım 1928) tanımlanmış, ardından bu süre boyunca yeni fikirlerin yayılmasına temel dayanak olan konular ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Bu kapsamda, herkesin kolaylıkla yararlanabileceği basım ve yayıncılık çalışmaları, okuma kursları, eğitim ortamları, bilgi merkezleri olarak kütüphaneler bilginin yayılmasında önemli kanallar olmuştur. Araştırmanın sonucunda; yayıncıların, kütüphanecilerin, eğitimcilerin ve kullanıcıların tarih boyunca gelişimlerini etkileyen henüz çözümlenmemiş sorunları ortaya çıkarılmıştır. Yapılan çalışma temel alınarak sorunların çözümü için önerilerde bulunulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2006-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Önal, H. İnci. (2006). Türkiye’de Basımcılık ve Yayıncılık Bilgi Hizmetlerine Etkisi: Tarihsel Araştırma. Bilgi Dünyası, 7(1), 1-22. https://doi.org/10.15612/BD.2006.392

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler