Kitaplara İlişkin Biçimsel Özelliklerin Okuyucu Tutumları Üzerine Etkisi

Yazarlar

  • Mehpare Tokay Argan Bilecik Üniversitesi
  • Metin Argan Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
  • Mesut Kurulgan Anadolu Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2008.333

Anahtar Kelimeler:

Okuyucu, Kitap tüketicisi, Kitap tercihi, Kitap tasarımı, Biçimsel faktörler

Özet

Bu çalışmanın amacı, kitap seçimindeki biçimsel faktörleri ve bu biçimsel faktörlerin tutumlar üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Araştırmada kullanılan anket Anadolu Üniversitesi’nde öğrenim gören 353 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Çalışma sonucunda, kitap okumada etkili olan beş biçimsel faktör ve kitap okumayı etkileyen dört tutum faktörü ortaya çıkmıştır. Kitap okumada etkili olan biçimsel faktörler; cilt ve kâğıt türü, boyut ve yazım özelliği, sayfalardaki resim ve şekiller, kapağın şekli ve rengi ileiçindekiler ve kaynakçadır. Bunun yanı sıra, biçimsel özelliklerle ilgili dört tutum faktörü belirlenmiştir. Bunlar: Dikkat ve izlenim, isteklilik, okuma zevki ve kolaylaştırıcılıktır. Sonuçlar, biçimsel özelliklere ilişkin faktörlerin tutumlar ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu araştırmanın sonuçları, yayınevlerinin ve kitap tasarımcılarının kitap üretimini nasıl değerlendirmeleri gerektiği ve okuyucuların okuma işlevini nelerin etkilediği konusunda önemli çıkarımlar sunmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2008-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Tokay Argan, M., Argan, M., & Kurulgan, M. (2008). Kitaplara İlişkin Biçimsel Özelliklerin Okuyucu Tutumları Üzerine Etkisi. Bilgi Dünyası, 9(1), 179-206. https://doi.org/10.15612/BD.2008.333

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler