Bilgi Teknolojisinin Yapısal ve Yönetsel Açılardan Bilgi-Belge Merkezlerine Getirdiği Yenilikler

Yazarlar

  • Mesut Kurulgan Anadolu Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2005.434

Anahtar Kelimeler:

Bilgi teknolojisi, Kütüphane otomasyonu, Bilgi sistemleri, Yeniden yapılanma

Özet

Bu çalışma, 1990’lı yıllardan itibaren yaygın olarak kullanılmaya başlayan bilgi teknolojisinin, yapısal ve yönetsel açılardan bilgi-belge merkezlerine getirdiği yenilikleri ele almaktadır. Bu yenilikler, bilgi kayıt ortamları, bina, iş akışı, işgören ve yönetici, işbirliği, standartlaşma, hizmetler, kütüphane/bilgi belge merkezi kavramı, örgüt kültürü, yönetim ve organizasyon yapısı, paydaşlar açısından irdelenmiştir. Çalışmada ayrıca, bilgi teknolojisinin bilgi-belge merkezlerinde etkin kullanımını sağlamak için alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2005-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Kurulgan, M. (2005). Bilgi Teknolojisinin Yapısal ve Yönetsel Açılardan Bilgi-Belge Merkezlerine Getirdiği Yenilikler. Bilgi Dünyası, 6(2), 171-192. https://doi.org/10.15612/BD.2005.434

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler