Yeni Kitap Seçiminde Etkili Olan Biçimsel Faktörlerin Okuyucu Perspektifinden Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Mesut Kurulgan Anadolu Üniversitesi
  • Metin Argan Anadolu Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2006.375

Anahtar Kelimeler:

Okuyucu araştırmaları, Kitap seçimi, Kitap üretimi

Özet

Bu çalışmanın amacı, Anadolu Üniversitesi Merkez Kütüphanesini kullanan öğrencilerin kitap seçimini etkileyen biçimsel özelliklere ilişkin tutumlarının belirlenmesidir. Araştırmada kullanılan anket Anadolu Üniversitesinde öğrenim gören 353 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçları, öğrencilerin kitap seçiminde beş faktörün bir etkiye sahip olduğunu işaret etmektedir. Bunlar; cilt ve kâğıt türü, boyut ve yazım özelliği, sayfalardaki resim ve şekiller, kapağın şekli ve rengi ile içerik açısından içindekiler ve kaynakçadır. Sonuçlar cilt ve kâğıt türü ile sayfalardaki resim ve şekillerin kitap türleri bakımından ista­tistiksel olarak anlamlı etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Araştırma bulgu­ları aynı zamanda öğrencilerin cinsiyet ve akademik birimlerinin içindekiler ve kaynakça faktörü üzerinde bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Bu araştırmanın sonuçları, yayıncıların yeni kitap üretimini nasıl değerlendirmeleri gerektiği konusunda önemli çıkarımlara sahiptir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2006-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Kurulgan, M., & Argan, M. (2006). Yeni Kitap Seçiminde Etkili Olan Biçimsel Faktörlerin Okuyucu Perspektifinden Değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 7(2), 230-249. https://doi.org/10.15612/BD.2006.375

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler