Koleksiyon Yönetiminde Ödünç Verme İstatistiklerinin Kullanımı: Hacettepe Üniversitesi Örneği

Yazarlar

  • Umut Al Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  • İrem Soydal Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2011.193

Anahtar Kelimeler:

Koleksiyon yönetimi, Ödünç verme istatistikleri, Kullanım analizi, Kullanım istatistikleri

Özet

Bu çalışmada Türkiye’deki en büyük kitap koleksiyonlarından bir tanesine sahip olan ve çok farklı türde fakültelere hizmet veren Hacettepe Üniversitesi Kütüphanelerinin kitap koleksiyonu incelenmektedir. Çalışmanın amacı, ödünç verme istatistiklerine dayalı olarak gerçekleştirilen koleksiyon analizi çalışmalarının, kütüphanelerin kendi koleksiyonlarını yakından tanımalarına, yeni kaynak seçimi ya da mevcut kaynakların ayıklanması konularında karar alma süreçlerine nasıl yardımcı olabileceğini göstermektir. Bu bağlamda Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri kullanıcıları tarafından en sık talep edilen kitaplar saptanmış ve ödünç verme istatistiklerine dayalı olarak koleksiyon analiz edilmiştir. Araştırmada Kongre Kütüphanesi (LC) Sınıflama Sistemine dayalı olarak konu alanları arasında kullanım farklılığı bulunup bulunmadığı da test edilmektedir. Araştırmanın bulguları, ortalama ödünç verme sayıları bakımından Dil ve Edebiyat alanı ile Güzel Sanatlar alanı arasında hemen hemen yedi katlık bir farklılık olduğunu ortaya koymaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2011-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Al, U., & Soydal, İrem. (2011). Koleksiyon Yönetiminde Ödünç Verme İstatistiklerinin Kullanımı: Hacettepe Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası, 12(2), 223-238. https://doi.org/10.15612/BD.2011.193

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 > >>