Üniversite Kütüphanelerinde Bilgi Hizmetlerinin İnternet Aracılığıyla Pazarlanması

Yazarlar

  • Umut Al Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2002.521

Anahtar Kelimeler:

İnternet-pazarlama, Bilgi hizmetleri, Üniversite kütüphaneleri

Özet

Geçmişte kâr amaçlı kuruluşların önemle ele aldığı pazarlama olgusu, günümüzde kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için de vazgeçilmez bir yönetim aracı haline gelmiştir. Kâr amaçsız bir kuruluş olan üniversite kütüphaneleri de, zamanla pazarlama yöntem ve tekniklerini uygulamaya başlamışlardır. Bu makalede, internet, pazarlama ve üniversite kütüphaneleri konuları bir arada ele alınmakta, üniversite kütüphanelerinde Internet aracılığıyla pazarlama faaliyetlerinde bulunurken yapılması gerekenler hakkında bilgi verilmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2002-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Al, U. (2002). Üniversite Kütüphanelerinde Bilgi Hizmetlerinin İnternet Aracılığıyla Pazarlanması. Bilgi Dünyası, 3(1), 1-11. https://doi.org/10.15612/BD.2002.521

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 > >>