Elektronik Bilgi Kaynaklarının Seçimi

Yazarlar

  • Umut Al Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  • Pınar Al Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2003.508

Anahtar Kelimeler:

Elektronik bilgi kaynakları, Koleksiyon geliştirme, Elektronik bilgi kaynaklarının seçimi

Özet

Yıllar boyu kütüphane kullanıcıları gereksinim duydukları bilgiyi saklamakta sadece basılı ortamdan yararlanmışlardır. Günümüzde ise webin yaygınlaşması ve elektronik bilgi kaynaklarının kütüphane koleksiyonlarına dahil edilmesiyle birlikte, basılı ortamın yanı sıra elektronik ortamda yer alan bilgilerin de kullanılması gündeme gelmiştir. Zaman içinde elektronik dergi, elektronik kitap, elektronik ansiklopedi, elektronik sözlük, elektronik tez gibi bilgi kaynağı türleri kütüphane koleksiyonlarındaki yerlerini almaya başlamıştır. Bu çalışmada, elektronik bilgi kaynaklarına ilişkin seçim ölçütlerinin neler olduğu tartışılmakta, koleksiyonlarına elektronik bilgi kaynağı seçen kütüphanelere yardımcı olmak amacıyla önerilere yer verilmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2003-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Al, U., & Al, P. (2003). Elektronik Bilgi Kaynaklarının Seçimi. Bilgi Dünyası, 4(1), 1-14. https://doi.org/10.15612/BD.2003.508

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 > >>