Bilimsel Yayınların Değerlendirilmesi: h-endeksi ve Türkiye’nin Performansı

Yazarlar

  • Umut Al Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2008.307

Anahtar Kelimeler:

h-endeksi, Bibliyometri, Araştırma ve değerlendirme, Türkiye adresli yayınlar

Özet

Bilim insanları yaptıkları çalışmaların sonuçlarını geniş kesimlere duyurabilmek için araştırma sonuçlarını yayımlamaktadır. Yayımlanan çalışmaların etkinliği bibliyometrik araştırmalarla ölçülmekte ve niteliksel olarak sorgulanmaktadır. Önemli bir etkinlik ölçüsü olan atıflar araştırma değerlendirme çalışmalarının parametrelerinden birisini oluşturmaktadır. Araştırma değerlendirme çalışmaları ile disiplinlere özgü yayın yapma eğilimleri ortaya çıkmakta, kişiler, kurumlar ya da ülkeler arasında karşılaştırmalar yapılmakta, ülkelerin veya kurumların bilimsel yayın politikaları şekillenmektedir. Aynı zamanda araştırma değerlendirme çalışmaları neyin araştırma yapmaya değer olduğunu ve bilim camiasının nelere değer verdiğini göstermektedir. Bu makalede son yıllarda üzerinde çeşitli tartışmalar yapılan h-endeksi konusunda bilgi verilmekte, Türkiye’nin atıf dizinleri kapsamındaki yayınları diğer ülkelerle karşılaştırılmaktadır. Tüm karşılaştırmalarda ölçü birimi yıllara göre ülkelerin yayınlarının almış olduğu h-endeksi değeridir. Buna göre Türkiye adresli yayınların h-endeksi değerleri açısından yıldan yıla gelişim gösterdiği saptanmıştır. Öte yandan Danimarka, Avusturya, Finlandiya gibi ülkelerle yapılan karşılaştırmalarda Türkiye’nin söz konusu ülkelerin gerisinde olduğu görülmektedir. Üniversiteler açısından da benzer bir durum söz konusudur. Türk üniversiteleri h-endeksi performansı açısından dünyadaki birçok üniversitenin altında yer almaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2008-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Al, U. (2008). Bilimsel Yayınların Değerlendirilmesi: h-endeksi ve Türkiye’nin Performansı. Bilgi Dünyası, 9(2), 263-285. https://doi.org/10.15612/BD.2008.307

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 > >>