Niceliğe Verilen Önemin Önlenemez Yükselişi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2023.706

Anahtar Kelimeler:

Taşra üniversiteleri, üniversite kütüphaneleri, konformist akademisyenler, kitap eleştirisi

Özet

Bu yazı birden çok amaca hizmet edebilmesi niyetiyle kaleme alınmıştır. Yazıda, temelde Taşra Üniversiteleri: AK Parti’nin Arka Kampüsü adlı kitabın eleştirisi yapılıyor olsa da, ilgili kesimlerin konunun farklı boyutlarını ciddi şekilde ele alması için küçük de olsa bir katkı sunmak hedeflenmekledir. Öte yandan kitap tanıtımlarının sadece kitapların içindekilerinin okuyucuya aktarıldığı bir yayın türü olmadığını da göstermek niyeti bu metnin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bu bağlamda oldukça uç bir amaç olarak lisans ve lisansüstü düzeylerde uzun yıllardır verilmekte olan Bilimsel İletişim adlı ders için kitap tanıtımları konusunda ders malzemesi yaratmak da yazının motivasyonları arasında yer almaktadır. Dergi olarak Bilgi Dünyası’nın seçilmiş olması hem bu dergi özelinde kitap tanıtımlarına ilişkin genel görüntüyü sunmak hem de üniversite ve araştırma olgusunun zaman içerisinde içinin nasıl boşaltıldığını potansiyel ilgililere gösterebilmek niyetinin bir parçası olarak kabul edilmelidir. Yazıda kitabın ele aldığı çerçeve ile sınırlı kalmak suretiyle, üniversite kütüphaneleri ile ilgili kısımlar da paylaşılmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2023-06-14

Nasıl Atıf Yapılır

Al, U. (2023). Niceliğe Verilen Önemin Önlenemez Yükselişi. Bilgi Dünyası, 24(1), 73-90. https://doi.org/10.15612/BD.2023.706

Sayı

Bölüm

Görüşler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 > >>